Nákupní košík

0

Přihlášení

ZOBRAZIT KOŠÍK
Pravěk Blanského lesa

KnihovnaE-shop publikacíMonografieArcheologiePravěk Blanského lesa

Pravěk Blanského lesa

Pravěk Blanského lesa

80,- Kč

Autoři: Ondřej Chvojka, Jan John, Petr Šída, Petr Zavřel.
Vydalo Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích ve spolupráci
s Informačním střediskem CHKO Blanský les, 2018.
Brožovaná vazba, barevné fotografie v textu, 75 stran, formát 148x230 mm.

 

 

 

 

 

 

 

 

OBSAH

1.
Úvod . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

2.
Prostorové vymezení a přírodní charakteristika Blanského lesa . . . . . . . . . . . . . 7

3.
Dějiny výzkumu pravěkého osídlení Blanského lesa  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

4.
Lovci a sběrači (paleolit - mezolit; cca 1 000 000 - 5500 př. Kr.) . . . . . . . . . . . . .  14

5.
První zemědělci a pastevci (neolit - eneolit; 5500 - 2200 př. Kr.) . . . . . . . . . . . . . 21

6.
Obchodníci, metalurgové, prospektoři (doba bronzová; 2200 - 800 př. Kr.) . . . 24

7.
Doba Keltů (doba železná: halštatská a laténská; 800 - 30 př. Kr.) . . . . . . . . . . . 41

8.
Žili v Blanském lese Germáni? (doba římská; 30 př. Kr. - 600 po Kr.) . . . . . . . . 61

9.
Závěr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66

10.
Literatura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68

11.
Zusammenfassung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73

12.
Epilog . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75

 

ÚVOD

Blanský les patří k nejmalebnějším a turisticky nejvíce oblíbeným místům jižních Čech. Majestátní hora Kleť, lidové stavby v Holašovicích, zřícenina středověkého hradu Dívčí Kámen nebo kláštera v Kuklově, zlatokorunský klášter či Muzeum Schwarzenberského plavebního kanálu ve Chvalšinách přitahují každoročně tisíce návštěvníků, nemluvě pak o turisticky přetíženém Českém Krumlově. Jen málokdo si však uvědomuje, že tato atraktivní krajina v sobě skrývá i mnoho stop po osíd­lení starším, než je středověká kolonizace. Jsou to památky většinou málo patrné, mnohé z nich pak zůstávají zcela skryté v zemi, a přesto jsou důležitým svědectvím o přítomnosti lidí v Blanském lese před mnoha tisíciletími - v době, kdy se celá střední Evropa nacházela v předliterární historii, v dlouhém období pravěku.

Blanský les byl dlouho považován za okrajové území pravěkého osídlení v již­ních Čechách. Význam se tradičně přisuzoval pouze koridoru podél řeky Vltavy, kde se rovněž nacházejí dvě nejznámější pravěké památky oblasti - laténské oppi­dum u Třísova a výšinná lokalita z doby bronzové a železné v prostoru pozdějšího hradu Dívčí Kámen. V této knížce bychom však rádi ukázali, že krajina Blanského lesa nabízí daleko více stop po našich dávných předcích, než by se na první pohled mohlo zdát. Že se zde lidé běžně pohybovali již v závěru starší a ve střední době kamenné, stejně jako v době bronzové či železné. Mnoho nálezů zůstává přitom našemu poznání stále skryto, zejména v posledních desetiletích se však řadu nále­zů podařilo najít, zdokumentovat a zachránit. Výběr alespoň těch nejzajímavějších chceme v této knížce představit.

Předložená kniha byla vytvořena především díky velké podpoře ze strany Sprá­vy CHKO Blanský les, jíž, a především jejímu vedoucímu RNDr. Janu Flašarovi, nále­ží náš velký dík. Za vstřícný přístup a podporu jsme rovněž zavázáni Jihočeskému muzeu v Českých Budějovicích, především pak jeho řediteli Ing. Františku Štanglovi. Kniha by ovšem nemohla v této podobě vzniknout bez mnohaleté spolupráce s řadou místních spolupracovníků, díky jejichž nezištným terénním prospekcím se podařilo objevit velké množství nových a mnohdy velmi významných nálezů; jmenujme na tomto místě např. Václava Hajera, z jehož iniciativy tato kniha vznik­la, Jaroslava Polácha, Petra Ouška, Jakuba Štěrbíka, Jiřího Hálka, Michala Panyka a mnohé další. Všem náleží naše upřímné poděkování. V neposlední řadě bychom rádi vzpomněli i na nedávno zesnulého starostu Holubova a podporovatele našeho oboru, pana Jaroslava Fraňka, který se bohužel vydání této knihy nedožil...

Knihu bychom rádi věnovali všem slušným a poctivým zájemcům o dávnou his­torii Blanského lesa. Doufáme ovšem, že osloví jak místní patrioty, tak i zájemce ze vzdálenějších oblastí, kteří si pak přijedou prohlédnout nejen proslavené his­torické a přírodní památky zdejší krajiny, ale třeba i některá málo známá hradiště, mohyly či muzea s vystavenými pravěkými nálezy. Věříme přitom, že právě poučená veřejnost dokáže nejlépe chránit dědictví našich předků, které je dnes bohu­žel velmi ohrožováno jak různými stavebními zásahy, lesními pracemi apod., tak především nelegálním narušováním některými hledači pokladů. Pokud naše kniha přispěje k ochraně místních archeologických památek, splní tím jeden ze svých hlavních cílů...

V Českých Budějovicích v létě roku 2018.

 

 

Sdílet na FacebookSdílet na Google+Sdílet na TwitterSdílet na LinkedInPoslat odkaz emailemVytisknout tuto stránku

Přihlášení

Už jste u nás nakupovali? Přihlašte se a nemusíte své údaje znovu vyplňovat.

Registrace

Budete u nás nakupovat častěji? Zaregistrujte se.

REGISTRACE