Ochrana osobních údajů - GDPR

Jihočeské muzeumDokumenty a informaceGDPR

Ochrana osobních údajů - GDPR

Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích, Dukelská 1/203, 370 51 České Budějovice e-mail: muzeumcb@muzeumcb.cz, ID datové schránky: bsekkuz, jako správce osobních údajů zpracovává osobní údaje v souladu s platnými právními předpisy, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

Pověřencem pro ochranu osobních údajů v Jihočeském muzeu v Českých Budějovicích je pracovní skupina pod vedením Mgr. Heleny Stejskalové, e-mail: gdpr@muzeumcb.cz.
 
Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích zpracovává osobní údaje pouze v rozsahu nezbytném pro plnění právních povinností. Dále pak zpracovává osobní údaje na základě oprávněného zájmu a souhlasu subjektu údajů ke konkrétním účelům. Poskytnutí souhlasu je zcela dobrovolné a subjekt údajů může již poskytnutý souhlas odvolat, změnit nebo upravit jeho rozsah.
 
Subjekt údajů má právo žádat o přístup k osobním údajům týkajícím se subjektu údajů, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, vznést námitku proti zpracování, jakož i právo na přenositelnost údajů. Takové žádosti je možné zaslat na adresu muzea nebo na e-mail: gdpr@muzeumcb.cz.
 
Osobní údaje jsou Jihočeském muzeu v Českých Budějovicích zpracovávány po dobu nezbytně nutnou k naplnění stanoveného účelu a dodržování skartačních lhůt dle platné interní směrnice. 
 
Osobní údaje jsou zpracovávány v převažující míře neautomatizovaně a nejsou profilovány.
Není zde předpoklad příjemců ve třetích zemích.
 
Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích má zavedeny kontrolní, technické a bezpečnostní mechanismy pro zajištění ochrany zpracovávaných údajů před neoprávněným přístupem nebo přenosem, před jejich ztrátou nebo zničením, jakož i před jiným možným zneužitím.
 
Soupis oblastí muzejních činností, při kterých se v Jihočeském muzeu zpracovávají osobní údaje v míře legislativně vymezené či nezbytné, je následující:
1) v oblasti sbírkotvorné: při podávání návrhů a uskutečňování nákupů a darů do sbírek muzea
2) v oblasti navazujícího zpracování sbírek 
3) v oblasti zabezpečení ochrany majetku a sbírek
4) v oblasti propagace a prezentace muzea a jeho aktivit včetně prezentace lidové kultury 
5) v oblasti nabídky edukačních programů 
6) v oblasti dokumentace muzejní činnosti
7) v knihovně muzea při správě čtenářských kont
8) při prodeji publikací muzea prostřednictvím e-shopu
9) při poskytování odborných posudků. 
 
Údaje nejsou využívány a poskytovány třetím stranám pro komerční účely.
I nadále budou dle platné legislativy přijímána další nezbytná opatření v zájmu zajištění souladu s platnou legislativou. 
 
 
Verze o GDPR v JčM č. 1/2018, ze dne 25. 5. 2018. 
Další kontrola plnění cílů v oblasti GDPR a doplnění je plánována nejpozději na: 25. 5. 2019, nebo aktuálně dle platnosti národních legislativních opatření a oborových kodexů.

Sdílet na FacebookSdílet na Google+Sdílet na TwitterSdílet na LinkedInPoslat odkaz emailemVytisknout tuto stránku

Otevírací
doba
Vstupné

Dnes (Pondělí)

Dopoledne Zavřeno
Odpoledne Zavřeno

Zítra (Úterý)

9.00 - 12.00
12.00 - 17.30

Celá otevírací doba

Kalendář akcí

Nejbližší akce

28.1.2020

Vědecká konference Bl. Jindřich Librarius, O. P. a jeho význam pro současnost

Klášterní sál, Piaristické náměstí v Českých Budějovicích
29.1.2020

Rajská Polynésie - cestopisná přednáška s ukázkami tance

Historická budova Jihočeského muzea v Českých Budějovicích, Dukelská 1
14.2.2020

Tradiční výstava orchidejí, kaktusů, bromélií, sukulentů, jiných exotických rostlin a hmyzu včetně poradny pro pěstitele

Historická budova Jihočeského muzea v Českých Budějovicích, Dukelská 1